Skupiać

Patrocinio
Patronat
Comune di Pordenone
Urząd Miasta Pordenone 
Provincia di Pordenone
Prowincja Pordenone 
Urząd Miasta Częstochowa
Città di Częstochowa
Società regionale per l’ incoraggiamento delle Belle Arti di Czestochowa
RegionalneTowarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie -Galeria Konduktorownia 
Organizzazione
Organizacja 
associazione culturale Pordenone 
www.laroggia.altervista.org
stowarzyszenie kulturalne Pordenone
Accademia. Jan Dlugosz di Czestochowa 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Wychowania Artystycznego
Elenco degli Artisti
Lista artystów 
Guido CECERE
Salvatore DI VILIO
Teresa MANCINI
Riccardo MORETTI
Danilo ROMMEL

14 ottobre 2011